Osteoporóza

Kompletný panel kostných markerov

Monitorovanie liečby pacienta pomocou sledovania markerov kostného obratu (MKO) je uvedené vo viacerých odporúčaniach.

• MKO informujú o efektivite terapie už po troch mesiacoch od začiatku liečby, oveľa skôr ako denzitometrické vyšetrenie, a pomáhajú identifikovať pacientov, ktorí liečbu nedodržiavajú alebo na liečbu neodpovedajú.

• Pozitívne výsledky MKO uistia pacienta o efektivite dlhotrvajúcej liečby a potenciálne môžu zvýšiť jeho adherenciu k terapii.

• MKO môžu byť použité na predikciu rizika zlomeniny a identifikáciu osôb ohrozených stratou kostnej hmoty.


Podľa aktuálnych odporúčaní majú byť sérové hladiny P1NP a CTX používané v klinických štúdiách ako referenčné markery, čo umožní ďalej rozširovať medzinárodné skúsenosti s aplikáciou MKO v klinickej praxi.

U pacientov s osteoporózou alebo s rizikom rozvoja osteoporózy sa tiež odporúča stanoviť hladinu vitamínu D.

• Riziko pádov a vzniku fraktúr sa zvyšuje u pacientov s nedostatkom vitamínu D a nízkou minerálnou denzitou kostí.

• Aby bolo možné zaistiť efektívnu suplementáciu vitamínu D za účelom prevencie pádov a zlomenín, je potrebné stanoviť hladinu 25-(OH)-D na začiatku terapie a následne po 3 mesiacoch, pričom dávka by mala byť podľa potreby upravená.