Koagulácia

koagulacia image

Samotestovanie koagulácie

Systém CoaguChek® XS je vhodný, prenosný a užívateľsky priateľský prístroj pre monitoring liečby Warfarínom. Jednoducho, precízne a spoľahlivo stanovuje hodnotu INR (International Normalized Ratio) z kvapky plnej kapilárnej krvi.

CoaguChek XS systém je pripravený na použitie kedykoľvek a kdekoľvek. Je možné ho použiť či už doma, alebo na dovolenke. 

Vaše benefity


Rýchle, spoľahlivé výsledky

· Presné výsledky PT/INR za jednu minútu

· Zabudovaná kontrola kvality automaticky kontroluje každý prúžok

· Presnosť porovnateľná s laboratóriom


Jednoduchý odber krvi z prsta

· Väčšina pacientov preferuje kvapku krvi z prsta (8 μL) pred venóznym odberom


Zlepšenie výsledkov pacienta

· Pacienti, ktorí sa samotestujú sú dlhšie obdobie v terapeutickom rozmedzí a majú menej trombembolických príhod

 

Charakteristika produktu


· User interface/Užívateľské rozhranie: LCD displej s ikonami; tlačidlá on/off, mem a set

· Merací rozsah:

INR: 0.8 – 8.0
% Quick: 120 – 5 
Seconds: 9.6 – 96

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/coaguchek-xs-system.html