Workflow

VANTAGE softvér

· Riešenie pracovného postupu v laboratóriu od prípravy vzorky až po monitorovanie štatistiky

· Sledovanie  vzoriek a sledovanie laboratórnej aktivity s cieľom zabezpečiť kvalitu a kontinuitu

· Konzultácia laboratórnych pracovných postupov k optimalizácii procesov


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/vantage-workflow-solution.html