BenchMark Ultra

Prístroj BenchMark ULTRA je farbiaci automat využívaný v patologických laboratóriách na vizualizáciu väzby antigén (Ag) protilátka (Ab), tzv . ImunoHistoChemickými metódami (IHC) alebo väzbou sondy na nukleovú kyselinu, tzv. in Situ hybridizáciou (ISH). Najčastejším typom materiálu, ktorý sa farbí, sú 2-4µm tenké rezy tkaniva z bioptických vzoriek, ale aj cytologické vzorky (Liquid Based Cytology) umiestnené na podložných sklíčkach. Systém je platformou pre analýzu prítomnosti markerov nádorových buniek v rôznych tkanivách.

Hlavné výhody systému BenchMark Ultra sú:

- spracovanie vzoriek od deparafinizácie (bez použitia xylénu) po farbenie s minimálnym zásahom operátora 

- minimálny čas trvania zásahov operátora

- intuitívna obsluha pomocou jednoducho ovládateľného SW

- individuálne pozície pre jednotlivé preparáty umožňujú flexibilitu voľby protokolu na danej pozícii v danom behu

- možnosť súčasného farbenia vzoriek IHC a ISH v jednom behu

- dĺžka protokolov pre IHC je v rozmedzí 2,5 až 3,5 hodín

- jeden systém dokáže spracovať až 90 vzoriek/pracovný deň

Systém BenchMark Ultra pracuje nasledovne:

- sklíčko s tkanivom a označené štítkom s čiarovým kódom, pod ktorým je v SW nastavený protokol pre každú protilátku, sa vloží do prístroja

- proces sa zvyčajne začína deparafinizáciou (u LBC vzoriek tento krok odpadá) pri teplote okolo 95°C a za súčasného pôsobenia roztoku Reaction Buffer, dochádza k odstráneniu parafínu  a rehydratácii tkaniva

- revitalizáciou buniek roztokmi Ultra CC1 (tris pufor) alebo Ultra CC2 (citrátový pufor), alebo enzymaticky sa obnovuje štruktúra antigénov buniek, ktoré boli pri fixácii ukryté do zložitých komplexov

- aplikáciou protilátky (Ab) na tkanivo sa táto naviaže na príslušný antigén (Ag)

- za použitia detekčného systému, obsahujúceho chromogén, dôjde k zviditeľneniu väzby medzi Ab a Ag, čo sa prejaví ako farebná zmena

- bunky sa kontrastne dofarbia hematoxylínom, prípadne iným kontrastným farbivom