Primárne protilátky

Viac ako 250 protilátok pripravených na okamžité použitie, optimalizovaných pre použitie na platformách VENTANA BenchMark.

Roche Tissue Diagnostics primárne protilátky, vrátane panelu svetovej úrovne – panelu prsníka, pokrývajú svetové diagnostické požiadavky patológie. Medzi protilátky Roche Tissue Diagnostics patria protilátky IVD/CE-IVD, ako aj nové protilátky, ktoré sú stále vo fáze výskumu. Analýza farbenia je uľahčená vysokým výkonom protilátok a viacerými citlivými detekčnými technológiami. 

Viac informácií nájdete na
http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/primary-antibodies.html