Prediktívna diagnostika

Poskytnite personalizovanú zdravotnú starostlivosť tým, ktorí ju potrebujú

Z každých desať pacientov liečených na rakovinou bude mať prospech z liečby len polovica. Pre niektorých pacientov liečba nebude mať žiadny účinok, niektorí môžu trpieť vážnymi vedľajšími účinkami. Ventana Medical Systems, Inc., člen skupiny Roche, pracuje na poprednom mieste nášho odvetvia, aby zmenil túto skutočnosť prispôsobením liečby jednotlivým pacientom, čo pomôže zlepšiť diagnostickú presnosť, efektivitu laboratória a bezpečnosť pacienta.

V spolupráci s poprednými farmaceutickými spoločnosťami identifikujeme a vyvíjame inovatívnu prognostickú a prediktívnu diagnostiku namierenú na tých pacientov, ktorí by pravdepodobne reagovali na konkrétne špecifické terapie. Keďže rozoznávame obrovský potenciál týchto riešení, naďalej sa zameriavame na riešenie nesplnených diagnostických potrieb vývojom potrebných špičkových diagnostických prístrojov.

 Spoločne pod jednou strechou Roche Diagnostika a Roche Pharma zvyšujú efektivitu a rýchlosť vývoja špecifických biomarkerov pre diagnostiku nádorových ochorení.

· Prinášame viac ako 180 projektov pre vývoj biomarkerov so silnou históriou – spoľahlivo, včas a v rámci rozpočtu

· Poskytujeme globálny rozsah prostredníctvom Roche komerčnej siete a rozsiahlej nainštalovanej základne prístrojov

· Ponúkame diferencované, široké portfólio prístrojov a reagencií

 

Pomoc pri plnení prísľubu personalizovanej zdravotnej starostlivosti

· Doplnkové tkanivivé testy pomáhajú určiť najlepší priebeh liečby

· Rozšíriť našu diagnostiku HER-2

· Ventana ALK IHC králičia monoklonálna primárna protilátka pomáha vo včasnej detekcii a včasnom rozhodnutí o liečbe pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc

· Ventana PD-L1 testy generujú výsledky, ktorým môžete veriť, takže môžete urobiť včasné diagnostické rozhodnutia a výber terapie

Väčšina Roche cielených terapií zameraných na onkológiu, v súčasnosti v pokročilom štádiu klinických štúdií, má s terapoiu asociovanú VENTANA prediktívnu tkanivovú diagnostiku

Viac informácií nájdete na
http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/companion-diagnostics.html