Digitálna Patológia

· Komplexné digitálne riešenie pre patológie - od skenovania tkaniva a prezerania obrázkov po prípravu reportu

· Ventana iScan HT a iScan Core skenery - spájajú flexibilitu, výkon a spoľahlivosť

· Softvér VIRTUOSO organizáciu pracovných postupov a obrázkov - určený pre klinické laboratórne použitie

· Špičkové riešenie analýzy obrazov vďaka Companion Algorithm prináša konzistentné a objektívne výsledky

 

Reagencie

· H & E, IHC *, ISH *, * SPST

· Viac ako 250 protilátok

· Reagencie pripravené na okamžité použitie a čiarové kódy

 

* H & E = Hematoxylín a Eosin, ISH = in-situ hybridizácia, IHC = Imunohistochémia, SpSt = Špeciálne farbenia

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/digital-pathology.html