Analyzátor Urisys® 1100

Urisys® 1100 je kompaktný analyzátor močových prúžkov Combur10 Test® UX a je vhodný najmä pre ambulancie lekárov (urologické, gynekologické, diabetologické, praktického lekára, pediatrické), decentralizované močové laboratóriá a malé nemocničné laboratóriá. Má zabudovanú termotlačiareň zabezpečujúcu automatickú tlač výsledkov. Kapacita analyzátora je 50 testov za hodinu, kapacita pamäte je 100 výsledkov s dátumom a časom merania. Existuje možnosť zadávania mena alebo ID pacienta klávesnicou alebo čítačkou čiarového kódu.

Pomocou prúžkov Combur10 Test® UX močový analyzátor Urisys® 1100 vykoná do 1 minúty kvalitné chemické stanovenie moču s výsledkom v tlačenej podobe. Močový prúžok Combur10 Test® UX obsahuje nasledovné parametre:

Špecifická hustota
pH
Leukocyty
Nitráty
Bielkoviny
Glukóza
Ketóny
Urobilinogén
Bilirubín
Erytrocyty/krv
Blank pad na kompenzáciu farby moču

 Výhody

  • Cenová dostupnosť
  • Dokumentácia výsledkov v kvantitatívnej forme
  • Jednoduchá prevádzka
  • Rýchle výsledky nenáročná údržba


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/urisys-1100-analyzer.html