Systém CoaguChek® XS - Informácie pre pacientov

 CoaguChek XS rýchly návod na prístroj  (2,59 MB_PDF_sk)    

 CoaguChek XS domáci monitoring INR otázky a odpovede  (1,34 MB_PDF_sk)    

Kto Vám môže vystaviť certifikát o zaškolení na používanie zdravotníckej pomôcky K79542?

Pracovník odbornej hematologickej, kardiologickej, angiologickej ambulancie so štatútom školiteľa pre túto pomôcku v danom kraji. Informujte sa bližšie o termíne Vášho zaškolenia:

Bratislavský kraj:
NUSCH a.s., Bratislava – hematologické odd.
NUSCH a.s., Detské kardiocentrum – kardiologická ambul.

Nitriansky kraj:
NsP Šaľa – hematologická ambulancia
FN Nitra – hematologická ambulancia
FN Nové Zámky – hematolog. odd.
FN Komárno – kardiológ

Trnavský kraj:
FN Trnava – hematologická ambul.
FN Dunajská Streda – hematologická ambulancia

Prešovský kraj:
FN Prešov – hematologická ambulancia

Zaškolenie v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji je zabezpečované externým školiteľom na ambulancii Vášho ošetrujúceho lekára, prosím informujte sa o podmienkach Vášho zaškolenia na tel. čísle 02/ 5710 3694 v pracovnom čase 8.00-16.00 hod.