Systém CoaguChek® XS - Informácie pre lekárov

 Promo materiál

 CoaguChek XS karta1 lepšie klinické výsledky (389 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta2 štúdia lupus (123 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta3 štúdia pečeň (511 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta4 selfmonitoring v rukách pacienta (1 379 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta5 popis prístroja (2 657 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta6 ambulantný monitoring (2 570 KB_PDF)

 CoaguChek XS karta7 garancia presnosti výsledkov (882 KB_PDF)

 

Čo musí obsahovať SPRÁVA od OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA:

 1. meno, priezvisko pacienta, poisťovňa
 2. popis anamnézy, od kedy je na antikoagulačnej liečbe
 3. verifikácia doživotnej liečby - číslo diagnózy
 4. dátum poslednej kontroly s výsledkom INR, odporučené terapeutické rozpätie
 5. odporučenie na selfmonitoring s odôvodnením, napr. dobrá compliance, ťažký odber zo žily, diabetes, imobilný atď.

Čo sa posiela do POISŤOVNE:

 1. správa od ošetrujúceho lekára
 2. certifikát o zaškolení pacienta
 3. lekársky poukaz na prístroj, podpísaný lekárom i pacientom

Kam sa zasielajú poukazy:

 • kód poisťovne 25    Poistencov VšZP zasielať na:

                                     Generálne riaditeľstvo VšZP, a.s.
                                     riaditeľ sekcie Stratégie a politiky zdravia 
                                     Mamateyova 17, P. O. Box 41
                                     850 05 Bratislava 55

 • kód poisťovne 27       Poistencov ZP Union zasielať na:

                                    Úsek revíznych a zdravotných činností 
                                    Bajkalská 29/a 
                                    821 08 Bratislava

 • kód poisťovne 24   Poistencov ZP Dôvera zasielať na:

                                     jednotlivé pobočky podľa trvalého pobytu poistenca

 

Na začiatok stránky