b 221

Istota v testovaní critical care

Analýza krvných plynov je považovaná za najdôležitejší nástroj pre diagnostiku kriticky chorých pacientov. Analyzátory by mali dodať rýchle a spoľahlivé výsledky, byť jednoduché na použitie a vyžadovať len jednoduchú údržbu. Náš prístroj cobas b 221 ponúka nasledujúce funkcie a flexibilnú konfiguráciu, ktorá môže vyplniť Vaše špecifické požiadavky pre testovanie kriticky chorých pacientov na vysoko vyťažených oddeleniach.

Vaše výhody

Rýchla diagnóza 

 • Výsledok za menej než 2 minúty na podporenie časovo náročných klinických rozhodnutí
 • Komplexné menu pre rôzne druhy oddelení

 • Istota v kvalite výsledkov 
 • Výsledky v laboratórnej kvalite tam, kde potrebujete 

 • Vylepšená doba bezporuchovosti 
 • Dlhoročné a bezúdržbové elektródy a minimálna preventívna údržba
   

Produktová charakteristika 

 • Výkon: až 50 vzoriek za hodinu

 • Čas do výsledku: menej než dve minúty – plná krv

 • Voliteľný modul pre automatickú kontrolu kvality

 • Kombinácie troch rôznych parametrov vrátane glukózy, laktátu, urey a bilirubínu

 • Trvanlivé, nízkoúdržbové senzory

 • Dotyková obrazovka jednoduchá na použitie a intuitívny user interface/užívateľské rozhranie

 • Sledovanie reagencií

 • Upraviteľné funkcie zahŕňajú displej definovateľný užívateľom a dvoma typmi aplikácie vzorky

 • Pripojiteľnosť na sieť pomocou softvéru cobas® bge link  

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-b-221-system.html