Systém Accutrend® Plus

Accutrend Plus systém je flexibilný prístroj určený pre meranie niektorých z kľúčových parametrov pri kardiovaskulárnych ochoreniach:

· Celkový cholesterol

· Triglyceridy

· Glukóza a laktát

Je použiteľný v profesionálnych aj domácich podmienkach (okrem samotestovania glukózy).
 

Vaše benefity
 

· Významný počet pacientov v primárnej starostlivosti majú dyslipidémiu a tak sú aj vo vyššom riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení

· Okrem toho množstvo pacientov s poruchami metabolizmu tukov sú buď liečení nedostatočne alebo nie sú liečení vôbec

· Point of care testovanie lipidov môže podstatne zlepšiť rozpoznanie aj manažment pacientov s dyslipidémiou v primárnej starostlivosti


Bezpečnosť pri použití

· Vstavané automatické samotestovanie pre spoľahlivosť výsledkov


Jednoduchosť použitia

Jednoduchosť ovládania prístroja ho predurčuje na použitie v ambulanciách, lekárňach alebo nemocniciach

 

Charakteristika produktu

· Pohodlné testovanie cholesterolu, triglyceridov, glukózy a laktátu použitím kapilárnej krvi

· Na kalibráciu sa používa kalibračný prúžok

· Testovacie prúžky môžu byť skladované pri izbovej teplote

· V pamäti môže byť uložených 100 rôznych meraní s dátumom a časom


Presnosť meraní v rámci meracích rozsahovBezplatná infolinka: 
 0800 500 631

Distribučné spoločnosti:

Diasan s.r.o. - 02/546 50 655

Intes spol s r.o. - 052/787 1313

Pharex s.r.o. - 043/381 0470

 

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/accutrend-plus-system.html