Systém Accu-Chek® Inform II

Bezpečný pre pacientov. Jednoduchý pre profesionálov. Účelný pre nemocnice.

Spoločnosť Roche ponúka komplexné riešenie pre profesionálne testovanie glukózy v podmienkach nemocníc.

Accu-Chek® Inform II pomáha Point of Care koordinátorom, lekárom a sestrám lepšie manažovať ich pracovné úlohy.


Vaše výhody
 

Zaistenie bezpečnosti pacientov

Accu-Chek® Inform II prináša laboratórne bezpečnostné štandardy k lôžku pacienta
 

Kvalita výsledkov

· Umožňuje POC testom splniť tie najvyššie laboratórne štandardy


Automatizovaná re-certifikácia

· Automatizovaná re-certifikácia aj ďalšie automatizované činnosti pre užívateľov
 

Technická a produktová podpora

· Poskytovanie kontinuálnej podpory pre zákazníkov


Produktová charakteristika


Zaistenie bezpečnosti pacientov

· Kontrola prenosu infekcií

· Lepšie klinické rozhodovanie pomocou reportov podľa úžívateľských potrieb 


Kvalitné výsledky

· Dodržiavanie laboratórnych štandardov pomocou kalibrácie podľa šarže a vystopovateľnosti v LISe

· Vysoká presnosť s preukázateľnou opakovateľnosťou a reprodukovateľnosťou, 190+ testovaných interferencií


Automatizované obnovovanie certifikácie

· Upozornenia o potrebe obnovenia certifikácií


Technická a produktová podpora

Viac než 20 ročné skúsenosti so servisom a podporou, viac než  150,000 umiestnených prístrojov a veľké skúsenosti s inštaláciou systémov, anylýzami, konzultáciami a tréningom používateľov.

 

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/accu-chek-inform-ii-solution.html