Point of Care Testing - POCT

Decentralizovaná diagnostika

Cieľom Point of Care produktov od spoločnosti Roche je pomôcť zdravotníckym pracovníkom a pacientom dosiahnuť lepšie klinické aj zdravotno-ekonomické výsledky pomocou použitia Point of Care riešení mimo centrálneho laboratória. Poskytujú okamžité výsledky a tým aj môžnosť robiť terapeutické rozhodnutia rýchlejšie či už v nemocnici alebo mimo nej.

Zodpovednosť za servis je v rukách profesionálov, zároveň však poskytujeme aj IT riešenia, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu a pomáhajú zabezpečiť vysoký štandard v starostlivosti o pacienta: