SeqCap Target Enrichment

Spoľahlivá a efektívna detekcia genetických variantov

Cieľové obohacovanie sekvenovaním novej generácie (NGS) umožňuje zamerať sa na regióny ľudského genómu, ktoré sú predmentom záujmu, tým výrazne zlepšuje kapacitu testovaných vzoriek a umožňuje dosiahnutie výsledkov rýchlejšie. V porovnaní s inými technológiami obohacovania založenými na hybridizácii, ktoré na trhu existujú, prinášajú produkty spoločnosti Roche najvyššiu možnú účinnosť zachytávania a uniformitu pokrytia, aké sú v súčasnosti k dispozícii 1,2 a to hlavne vďaka špičkovým algoritmom pre dizajn a patentovanú technológiu syntézy sond.

Produkty pre zachytávanie sekvencií (Sequence Capture) od spoločnosti Roche umožňujú efektívne obohacovanie širokého spektra genómových oblastí z rozsiahlej palety typov vzoriek pre vysoko presnú detekciu SNV (varianty so zmenou jedného nukleotidu), CNV (varianty počtu kópií), indelov (inzercie a delécie) , translokácií, epigenomických udalostí, transkripcií RNA a ďalších.
 

Vaše výhody


Najrelevantnejší obsah

· Rovnomerné pokrytie vášho cieľového regiónu prostredníctvom dizajnu na zákazku, ktorý vytvára najvyššiu dôveru v detekcii variantov a reportovania údajov


Overená výkonnosť

· Najlepšia efektivita zachytávania vo svojej triede, ktorá vedie k spracovaniu optimálneho objemu vzoriek. To potvrdzujú rok čo rok viaceré nezávislé špičkové vedecké pracoviská


Maximálne pohodlie 

· Kompletné a nákladovo efektívne pokrytie celého pracovného postupu obohacovania z jedného zdroja, čo značne zjednodušuje váš validačný proces


Vlastnosti produktu


SeqCap Target Enrichment systémy pre obohacovacie sú založené na riešeniach, ktoré umožňujú obohatiť celý exóm alebo len oblasti záujmu v jedinej skúmavke s až 2,1 miliónmi prekrývajúcich sa sond.

· Systémy SeqCap EZ umožňujú obohatenie o sekvenovanie DNA celých exómov až po cielené návrhy. K dispozícii je možnosť vytvorenia dizajnu produktu SeqCap podľa vlastného dizajnu, alebo podľa fixných návrhov poľnohospodárskej biológie, genómov plodín alebo modelových organizmov.

· Systémy SeqCap Epi umožňujú obohacovanie DNA ošetrenej bisulfitom pre epigénomické aplikácie výskumu. Produkty sú k dispozícii ako fixne dizajnované návrhy pre úplnú exómovú epigenomickú analýzu, alebo môžu byť vytvorené podľa vlastného dizajnu pre ľudské alebo modelové organizmy.

· Systémy SeqCap RNA sú navrhnuté na cielené obohatenie cDNA alebo RNA. Produkty sú k dispozícii ako fixne dizajnované návrhy na výskum dlhej kódujúcej RNA alebo môžu byť dostupné ako vlastné návrhy pre ľudské alebo modelové organizmy.

· NimbleDesign servis je bezplatný online nástroj, ktorý vám umožní rýchlo a ľahko navrhnúť SeqCap EZ Choice a SeqCap RNA Choice systémy.


Flexibilný a rýchly pracovný postup

Nový pracovný postup HyperCap spája Kapa Hyper knižnice s optimalizovaným protokolom SeqCap EZ, ktorý prináša prijateľnú automatizáciu práce s vynikajúcim výkonom naprieč viacerými typmi vzoriek s rôznymi východiskovými množstvami. Voliteľná enzymatická fragmentácia Kapa Hyper Plus ponúka ďalšie uľahčenie procesov a zbavuje potreby kapitálového vybavenia laboratória.

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/seqcap-target-enrichment.html