HyperCap Workflow

Overená účinnosť, ktorá vám dáva slobodu robiť pre pacientov viac

Produkty HyperCap poskytujú integrované riešenie na prípravu vzoriek pre NGS sekvenovanie, kde sú skombinované všetky činidlá a príslušenstvo potrebné na prípravu knižnice a obohacovanie cieľa v jednom pracovnom procese. Pracovný postup HyperCap Workflow v2.0 v sebe integruje vysokoúčinné KAPA Library preparačné kity a dvojito-indexované adaptéry KAPA s optimalizovanými sondami SeqCap® EZ a súpravou Roche® Universal Blocking Oligo (UBO). HyperCap Workflow v2.0 je zdokonalená a zjednodušená verzia nášho pracovného postupu SeqCap EZ HyperCap s doplnením o pohodlie objednávania a podpory od jedného dodávateľa. HyperCap workflow je kompatibilný k automatizácii.

Vaše výhody


Integrovaný a zjednodušený pracovný postup

· Vyššia účinnosť v procese prípravy knižníc s nižšími vstupnými množstvami

· Vyššie pokrytie s nízkou frekvenciou výskytu duplicít

· Pripravený na automatizáciu procesu

· Objednávky a podpora všetkých produktov u jedného dodávateľa

 

Viac informácií nájdete na http://sequencing.roche.com/en/products-solutions/by-category/target-enrichment/hypercap.html