Cell-Free DNA Collection Tube

Spoľahlivé skúmavky na odber krvi pre stabilizáciu bezbunkovej DNA (cfDNA) a jej transport

Produkt Cell-Free DNA Collection Tube je skúmavka na odber, stabilizáciu a transport vzoriek plnej krvi, a na uchovanie jadrových buniek za účelom analýzy cfDNA (bezbunkovej DNA).


Vaše výhody
 

Stabilita vzorky

· Proprietary solution prevents cell lysis to enable greater detection of cfDNA

· Patentované riešenie zabraňuje lýze buniek, čo umožňuje lepšiu detekciu cfDNA

· K3EDTA zabraňuje zrážaniu krvi
 

Bezpečnosť a trvanlivosť

· Vyrobené v súlade s normami ISO 9001 a EN ISO 13485

· Vyrobené z bezpečného a trvanlivého polyetyléntereftalátu (PET), ktorý minimalizuje problémy ako je poškodenie počas prepravy, či centrifugácii vzoriek (napr. sklenené skúmavky)
 

Osvedčená a spoľahlivá

· Viac ako 1 milión skúmaviek používaných v aplikáciách pre cfDNA v laboratóriách po celom svete

· Podporovaný servis spoločnosťou Roche s veľkou distribučnou sieťou


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cell-free-dna-collection-tube.html