AVENIO Millisect Instrument

Presná, konzistentná a presvedčivá mikrodisekcia vzoriek  FFPE tkanív

AVENIO Millisect Instrument (Millisect) je systém automatizovanej disekcie tkaniva, ktorý umožní zachytenie náročných vzoriek nádorov pri súčasnom zachovaní precíznosti a konzistencie. Používatelia môžu spoľahlivo prenášať anotované referenčné snímky na sériové sekcie s väčšou presnosťou v porovnaní s manuálnymi metódami.

Millisect umožní patológom a molekulárnym laboratóriám vykonávať automatickú disekciu FFPE tkaniva a súčasne zabezpečiť vysokú presnosť a spravovanie vzoriek, a tým pokročiť v štandarde testovania v onkológii využívajúcom molekulárne testovacie technológie.

Vaše výhody


Vysoká kvalita a presnosť

· Zabránenie strate cenných vzoriek s presnosťou minimálne 300 μm a ekvivalentným využitím v porovnaní s ručnou disekciou

· Zabezpečenie konzistencie medzi jednotlivými vzorkami a medzi operátormi prostredníctvom automatickej disekcie
 

Časová efektívnosť procesu

· Disekcia až štyroch sklíčok počas 5 až 10 minút

· Ušetrenie času na ďalšie úlohy znížením počtu praktických operácií
 

Intuitívne a integrované pracovné postupy

· Jednoduché a praktické intuitívne užívateľské rozhranie, všetko v jednom dotykovom PC

· Offer flexibility for downstream applications with most user-defined buffers

· Ponuka flexibility pre následné aplikácie
 

Vhodný rámec dohľadateľnosti

· Automaticke sledovanie údajov o referencii, vzorkách s čiarovým kódom, čase odberu a údajov o vzorke podľa záujmu

· Komplexný prehľad v PDF formáte pre každy samostatný prípad


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/avenio-millisect-instrument.html