LightCycler 96

Výhody


Vysoká precíznosť

· Reprodukovateľné výsledky nezávislé od polohy vzorky


Vysoká flexibilita

· Vhodné pre všetky bežné formáty testov a fluorescenčné farbivá


Vysoká senzitivita

· Detekovateľnosť jednej kópie


Vysoký komfort obsluhy

· Analýza údajov podľa vašich potrieb


Univerzálnosť

· Absolútna alebo relatívna kvantifikácia, analýza krivky topenia alebo genotypizácia - softvér ponúka všetky možnosti 


Dostupné reagencie

· Generické súpravy pre qPCR a RT-qPCR

· Súpravy špecifické pre parametre vrátane testov od firmy TIB MOLBIOL

· Pripravené na použitie vlastných testov a panelov: dostupné pre všetky systémy LightCycler® (napr. Universal ProbeLibrary a RealTime Ready)

· Optimalizované spotrebný materiál pre systémy LightCycler®


Výkon: 96 reakcií
Hardvér: 4 excitačné a 4 detekčné filtre
Spotrebný materiál: 96 jamkové platničky alebo skúmavkové stripy
Formáty testov: SYBR Green I, hydrolyzačné próby
Aplikácie: Absolútna kvantifikácia
                Relatívna kvantifikácia
                Tm Calling
                Endpoint genotypizácia 
                Kvalitatívna detekcia 
                Topenie s vysokým rozlíšením (HRM)