LightCycler 2.0

Pre medicínsky výskum a diagnostiku

Systém LightCycler® 2.0 je osvedčeným štandardom excelentnosti s vysoko presným riadením tepelných cyklov, najmodernejším kvantifikačným softvérom a množstvom vysoko kvalitných detekčných kitov pre širokú škálu aplikácií v diagnostike in vitro a v lekárskom výskume.

Prostredníctvom inovatívnych funkcií prístroj prináša rýchle a spoľahlivé výsledky. Procesy prebiehajú v jedinej komore ohrievanej a chladenej vzduchom, čo prináša veľmi rýchlu reguláciu teplôt pre najvyššiu možnú presnosť a reprodukovateľnosť.

Vaše výhody

 • Bezpečnosť a jednoduchosť používania v režime IVD, vrátane testovacích reagenčných súprav a PCR makier, ktoré môžu automatizovať a zjednodušiť programovanie prístroja, analýzu testov a reportov 

 • Režim “výskum” ponúka flexibilné programovanie, editáciu a hodnotenie užívateľom

  - Univerzálnosť v možnostiach použitia, napr. kvalitatívna a kvantitatívna detekcia, detekcia mutácie analýzou       krivky topenia a genotypizácia SNP

   - Široký výber iných formátov detekcie 

Vlastnosti produktu

 • Kompaktný stolový model

 • Rýchly chod 35 cyklov za 40 minút

 • Reakčná kapacita 1 až 32 vzoriek v 20 μl alebo 100 μl kapilárach

 • 6 detekčných kanálov pre 530, 560, 610, 640, 670, a 710 nm

 • Univerzálne detekčné formáty: SYBR Green, hybridizačné sondy, hydrolyzačné sondy, SimpleProbe sondy, Škorpión primere, a iné FRET detekčné formáty  
   

Testovacie súpravy, validované pre IVD

 • CMV kvantifikácia

 • EBV kvantifikácia

 • HSV 1/2 detekcia a diferenciácia

 • VZV detekcia

 • MRSA pokročilejšia detekcia

 • Factor V detekcia mutácie

 • Factor II detekcia mutácie 

* Informácie o ďalších testoch si vyžiadajte u svojho obchodného zástupcu.

 

Pre medicínsky výskum

 • HAV kvantifikácia

 • Parvo B19 kvantifikácia

 • Skríning rezistencie VRE

 • Translokácia (9;22) kvantifikácia

* Informácie o ďalších testoch si vyžiadajte u svojho obchodného zástupcu.

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/lightcycler-2-0-instrument.html

Zobrazenie údajov pri kvalitatívnej detekčnej analýze
Zobrazenie údajov pri kvalitatívnej detekčnej analýze
Genotypizačná analýza
Genotypizačná analýza