LightCycler

Excelencia vo svete real-time PCR

Či váš záujem smeruje do oblasti profilovania génovej expresie alebo sledujete detekciu genetických variácií, v rodine systémov LightCycler® existujú riešenia, ponúkajúce analytické výstupy a výkony, ktoré určite potrebujete pre svoj výskum.

Systémy sú podporované širokou škálou softvérových nástrojov, analýza výsledkov PCR v reálnom čase prebieha v 32 sklenených kapilárach alebo v plastových skúmavkách, alebo v platničkách s 96/384 jamkami, resp. použitím jedinečných platničiek 1536-jamkového formátu.

Vaše výhody


Vysoká precíznosť

· Reprodukovateľné výsledky nezávislé od polohy vzorky


Vysoká flexibilita

· Vhodné pre všetky bežné formáty testov a fluorescenčné farbivá


Vysoká senzitivita

· Detekovateľnosť jednej kópie


Vysoký komfort obsluhy

· Analýza údajov podľa vašich potrieb


Univerzálnosť

· Absolútna alebo relatívna kvantifikácia, analýza krivky topenia alebo genotypizácia - softvér ponúka všetky možnosti 


Dostupné reagencie

· Generické súpravy pre qPCR a RT-qPCR

· Súpravy špecifické pre parametre vrátane testov od firmy TIB MOLBIOL

· Pripravené na použitie vlastných testov a panelov: dostupné pre všetky systémy LightCycler® (napr. Universal ProbeLibrary a RealTime Ready)

· Optimalizované spotrebný materiál pre systémy LightCycler® 

Ďalšie informácie nájdete na stránke,www.lightcycler.com
 alebo http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/lightcycler-systems.html