Liat

Systém cobas® Liat® prináša Roche technológiu PCR v reálnom čase v kompaktnom, plne automatizovanom analyzátore.

Samostatný analyzátor cobas® Liat® a jeho unikátne segmentované testovacie skúmavky umožňujú efektívne využívanie Roche PCR v časovo senzitívnej analýze individuálnych pacientských vzoriek s konečnými výsledkami generovanými v priebehu 30 minút alebo menej.

Konštrukcia uzatvoreného systému a viacnásobné riadenie procesov ho robia ideálnym prístrojom pre použitie v satelitných laboratóriách, v ordináciách lekárov, či v lekárňach.


Vaše výhody


Presnosť

· Roche PCR technológia

· Jednoznačnosť, reprodukovateľnosť, objektívnosť


Jednoduchosť použitia

· Nevyžaduje sa žiadne technické školenie

· Dotyková obrazovka s navigáciou minimalizuje možnosť ľudskej chyby


Priestorová efektívnosť

· Zaberá minimum miesta 


Rýchlosť

· Analýza do 30 minút alebo menej, pre urýchlenie diagnostiky a liečby

· Jednoduché testovanie vzoriek, ktoré umožňujú okamžitú reakciu


Bezpečnosť

· Viacnásobná kontrola procesov

· Kompletne uzatvorený systém

· Minimálne riziko kontaminácie


Vlastnosti produktu
 

· ​Žiadne zložité nastavovania

· Pred-plnené reagencie v jedinej skúmavke - bez priameho kontaktu obsluhy s reagenciami alebo inými roztokmi.

· Jednoduchý, trojkrokový proces

· Jednoznačné a objektívne výsledky

· Viac ako 20 procesných kontrol vrátane komplexného monitoringu v reálnom čase

· Pripojiteľnosť tlačiarne pre tlač reportov 


Rozmery analyzátora a hmotnosť
24,1 × 11,4 cm × 19,0 cm; 3,76 kg


cobas® Liat® ponuka testov:

cobas® Influenza A/B
cobas® Influenza A/B + RSV 
cobas® Strep A
cobas® Cdiff*
Ďalšie testy vo vývoji


* Systém cobas® Liat® nie je komerčne dostupný na všetkých trhoch a niektoré testy sú v súčasnosti vo vyvoji.

Viac informácií nájdete na: http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-liat-system.html

Vzorka
Vzorka
Skenovanie
Skenovanie
Štart
Štart