cobas HIV-1

Buďte o krok vpred

Chce to viac ako len jeden cieľové miesto.

Keďže výzvy, ktorým čelíte sa vyvíjajú, s kvantitatívnym testom cobas® HIV-1 s technológiou detekcie dvoch cieľových miest v genóme vírusu budete vždy o krok vpred.

Rýchle mutovanie vírusu HIV-1 môže ľahko uniknúť detekcii a kvantifikácii vírusu. Cobas® HIV-1 kvantitatívny test nukleovej kyseliny určený pre  systém cobas® 6800/8800 sa zameriava na dve unikátne oblasti genómu HIV-1, gag a LTR, ktoré nepodliehajú selektívnemu tlaku liečiva. Tento prístup zlepšuje citlivosť testu, pokrytie a bezpečnosť v prípade mutácie v jednej oblasti priméru/sondy.

cobas® HIV-1 – súhrn vlastností

Parameter

výkon

Typ vzorky

EDTA plazma, sérum

Objem spracovávanej vzorky

500 μL or 200 μL

Analytická senzitivita

13.2 cp/mL (500 μL) 
35.5 cp/mL (200 μL)

Lineárne rozpätie

500 μL: 20 cp/mL – 1.0E+07 cp/mL
200 μL: 50 cp/mL – 1.0E+07 cp/mL

Špecificita

100 % (jednostranne 95 % 
interval spoľahlivosti: 99.5 %)

Detekované genotypy

HIV-1M (A-D, F-H, CRF01_AE,
CRF02_AG), HIV-1O, HIV-1N