cobas HCV test

Ovládnite budúcnosť

Testovanie nukleových kyselín HCV vírusu kvantitatívnym testom cobas® HCV systémom cobas® 6800/8800 poskytuje robustný, klinicky relevantný obraz o stave pacienta. cobas® HCV test je postavený na vlastnom dizajne duálnej sondy od spoločnosti Roche a poskytuje nádstavbu v podobe širokého pokrytia genotypu a zohľadnuje “mismatch” nezhody s cieľom zabezpečiť počas monitorovania vírusovej nálože dôveryhodné výsledky. cobas® HCV test je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú citlivosť na splnenie požiadaviek súčasných a budúcich terapií chronickej hepatitídy C.

cobas®HCV test poskytuje:

· Presnosť v rozhodovacích bodoch relevantných z hľadiska medicíny

· Presná detekcia a kvantifikácia HCV genotypov 1 až 6

· Vysoká citlivosť vhodná na použitie s novými terapiami HCV

· Výborná korelácia s kvantitatívnym testom COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV, v2.0


cobas®HCV test – súhrn vlastností

Parameter

Výkon

Typ vzorky

EDTA plazma, sérum

Minimálne množstvo vzorky

650 μL alebo 350 μL

Objem spracovávanej vzorky

500 μL alebo 200 μL

Analytická senzitivita (LoD /Limit detekcie/ ≥ 95%)

15 IU/mL (500 μL) 

40 IU/mL (200 μL)

Lineárne rozpätie

500 μL: 15 IU/mL – 1×108 IU/mL

200 μL: 40 IU/mL – 1×108 IU/mL

Špecifickosť

100 % (jednostranne 95 % 
 interval spoľahlivosti: 99.5 %)

Detekované genotypy

HCV genotypy 1– 6

cobas® HCV test – súhrn vlastností

Parameter

Výkon

Typ vzorky

Sérum, plazma

Objem spracovávanej vzorky

400 μL alebo 200 μL

Senzitivita (LoD / PROBIT:  ≥95 %)

500 μL alebo 200 μL

Analytická senzitivita (LoD /Limit detekcie/ ≥ 95%)

plazma: 9.2 IU/mL (400 μL);  
15.2 IU/mL (200 μL)
sérum: 7.6 IU/mL (400 μL);  
15.3 IU/mL (200 μL)

Lineárne rozpätie

 400 μL: 15 – 1×108 IU/mL

​200 μL: 25 – 1×108 IU/mL

Presnosť

0.06 až 0.10 log10 S.D. naprieč

rozsahom HCV RNA koncentrácie
1×103 – 1×107 IU/mL

Presnosť (v celom lineárnom rozsahu)

plazma: ±0.20 log10 (400 and 200 μL)
sérum: ±0.23 log10 (400 μL);
±0.25 log10 (200 μL)

Špecifickosť

plazma: 99.5 %
(95 % limit spoľahlivosti: 98.7 %)
sérum: 100%  
(95 % limit spoľahlivosti: 99.5 %)

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-hcv-test.html