cobas HBV

Informácie pre lepší manažment pacientov

Testovanie nukleových kyselín HBV vírusu kvantitatívnym testom cobas® HBV systémami cobas® 6800 a 8800 poskytuje robustný, klinicky relevantný obraz o stave pacienta pre dosiahnutie optimálnych výsledkov dôležitých pre kritické lekárske rozhodnutia. Test ponúka vysokú senzitivitu pre všetky genotypy, čo prispieva k zlepšeniu lekárskej starostlivosti o pacienta. Priméry a sondy od spoločnosti Roche sú zacielené na vysoko konzervatívne “pre-core” a “core” oblasti genómu HBV.

Amplifikovaná oblasť genómu nie je ovplyvnená mutáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade vzniku rezistencie na terapiu. 1

cobas HBV test poskytuje

· ​Široké pokrytie všetkých známych genotypov HBV (A - H) vrátane pre-core mutácií

· Vysoká presnosť v medicínsky relevantných rozhodovacích bodoch

· Vynikajúci výkon a flexibilita pri vzorkách séra aj plazmy

· Zabudovaná kontrola kontaminácie amplikónmi enzýmom AmpErase

· Výborná korelácia s testom Roche COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV, v2.0


cobas® HBV – súrn vlastností

Parameter

Výkon

 

Typy vzoriek

EDTA plazma, sérum

 

Minimálne množstvo vzorky

650 μL alebo 350 μL

 

Objem spracovávanej vzorky

500 μL alebo 200 μL

 

Analytická senzitívnosť
(LoD /Limit detekcie/ ≥ 95%)

400 μL

200 μL

EDTA plazma (IU/mL)

2.7

15.5

Sérum (IU/mL)

1.45

12.5

Lineárne rozpätie (IU/mL)

500 μL: 10 – 1.0E+09 IU/mL
200 μL: 25 – 1.0E+09 IU/mL

 

Špecifickosť

100 % (jednostranne 95 % 
 interval spoľahlivosti: 99.5 %)

 

Detekované genotypy

HBV Genotyp A – H, a 
 predominantné „pre-core“ mutácie

 

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-hbv.html