cobas CMV Test

Zlepšite si svoj obraz nad kontrolou CMV

Konzistentnosť výsledkov testov je nevyhnutná pre úspešné riadenie CMV, čo pomáha pacientom s transplantáciou užívať dlhý a zdravý život. Cobas® CMV kvantitatívny test nukleovej kyseliny na použitie na systémoch cobas® 4800 a cobas® 6800/8800 spoľahlivo sleduje stav tých pacientov, ktorí dostávajú antivírusovú terapiu.

Vaše výhody

· Dohladateľnosť k prvej norme WHO (NIBSC 09/162), ktorá poskytuje konzistentné a spoľahlivé výsledky naprieč dynamickým rozsahom testu a medzi rôznymi inštitúciami

· Overené výhody oproti laboratórne vyvinutým testom  (LDT) - zabezpečenie kontroly kvality a zaistenie kvality reagencií a validovaných výsledkov

· Istota pri klinickom rozhodovaní - štandardizovaný test cobas® CMV na detekciu  vírusovej nálože- umožňuje budovanie spoločnej stratégie v liečbe CMV infekcie u transplantovaných pacientov.


Viac informácií nájdete na
 http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-cmv.html

https://molecular.roche.com/assays/cobas-cmv/

<p><b>Výkon</b></p>