cobas HCV Genotypizačný test

Pozrite sa, na čom skutočne záleží

Skôr, než je pacientovi predpísaná antivírusová terapia, je potrebné identifikovať konkrétny genotyp, ktorý spôsobuje infekciu, pretože odpoveď na liečbu priamo koreluje s HCV genotypom. Stanovenie HCV genotypu pred začiatkom liečby sa implementovalo v medzinárodných smerniciach na liečbu HCV infekcie.

Test cobas HCV GT určený pre použitie v systéme cobas® 4800 je vysoko citlivý test na báze PCR v reálnom čase na kvalitatívnu identifikáciu HCV genotypov 1 až 6, a podtypov génov typu 1a / 1b v ľudskej plazme alebo sére u jedincov s chronickou HCV infekciou.

Test cobas HCV GT využíva tri rôzne cieľové oblasti v genóme HCV (5"-UTR, Core, NS5B) pre dosiahnutie výnimočnej presnosti genotypizácie resp. subtypizácie v porovnaní so sekvenovaním. Test má schopnosť detekovať oba genotypy naraz pri zmiešaných infekciách až do pomeru 1: 100.


Automatizovaný test poskytujúci vysokú efektivitu výkonu

· Čas do prvého výsledku: <4 hodiny

· Generovanie až 90 výsledkov s reportovaním za 8 hodín

· Možnosť zmiešaných testov v jednom behu s HIV-1 a HCV vzorkami (pre systém cobas® 4800)

· Malý objem spracovávaných vzoriek: 400 μL


Citlivosť na uspokojenie klinických potrieb

Limit detekcie (LoD)*

Genotyp

Sérum (IU/mL)

Plazma (IU/mL)

1a

125

125

1b

125

250

2

50

125

3

125

125

4

125

125

5

500

1,000

6

125

125