Onkológia

Sedem až desať dní je dlhý čas na čakanie, keď sa každý deň počíta

Portfólio oncology cobas® je príkladom záväzku Roche k personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Testy zisťujú mutácie v kľúčových biomarkeroch, ktoré pomáhajú identifikovať pacientov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou reagujú na istý typ liečby. Tieto detailne a dlhodobo validované diagnostické testy môžu pomôcť našim lekárom robiť dôležité rozhodnutia o liečbe a umožniť diagnostikom posúdiť klinický význam. Keď sa počíta každý deň, portfólio cobas® Oncology poskytuje odpovede v hodinách namiesto dní alebo týždňov.
 

Kľúčové vlastnosti a spoločné výhody 

· Kompletný a kontrolovaný IVD systém optimalizovaný pre použitie s prístrojom na prípravu vzoriek prostredníctvom súpravy cobas® DNA Sample Preparation Kit,  cobas® cfDNA Sample Preparation Kit (len pre mutácie cobas® EGFR v2, BRAF/NRAS (LSR)), cobas® BRAF, KRAS, KRAS v2, EGFR v2 a PIK3CA (RUO) mutačné testy. Testy sú vykonávané prostredníctvom systému cobas® 4800 s verziou softvéru v2.1 alebo vyššou

· Automatizovaná interpretácia výsledkov a reportovanie výsledkov medzi laboratóriami

· Doručenie výsledkov pacientov v jednej pracovnej zmene

· 24 reportovateľných výsledkov z jednej testovacej súpravy

· Vyžaduje sa len jedna sekcia tkaniva 5 μm 


Portfólio

cobas ® EGFR Mutation Test v2 

· Identifikuje pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí majú prospech z terapie anti-EGFR TKI, napr. g. Tarceva® v liečbe prvej línie alebo TAGRISSO ™ v následných líniách liečby

· Detekuje 42 mutácií v exónoch 18, 19, 20 a 21 génu EGFR

· Jeden test, dva typy vzoriek (tkanivo a plazma)


cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test 

· Identifikuje, ktorých pacientov s metastatickým melanómom možno brať do úvahy pri liečbe inhibítorom BRAF, napr. g. Zelboraf ®

· Detekuje V600E mutácie v géne BRAF; test citlivý aj na V600K a V600D


cobas ® KRAS Mutation Test 

· Identifikuje, ktorí pacienti s metastatickým kolorektálnym karcinómom môžu benefitovať z anti-EGFR mAb terapie, napr. Vectibix®, Erbitux®

· Detekuje všetky známe mutácie v exónoch 2 a 3* génu KRAS


cobas ® DNA Sample Preparation Kit

· Validovaný s FFPET vzorkami

· Trvanie izolácie: iba 3 – 4 hodiny


cobas ® cfDNA Sample Preparation Kit

· Validovaný so vzorkami plazmy

· Trvanie izolácie: ~2 hodiny 


cobas® PIK3CA Mutation Test (RUO)

· Široká detekcia 17 mutácií PIK3CA génu v exónoch 1, 4, 7, 9 a 20 


BRAF/NRAS Mutation Test (LSR)

· Široká detekcia 11 mutácií BRAF v exónoch 11 a 15, plus 25 mutácií NRAS v exónoch 2, 3 a 4 


KRAS Mutation Test v2 (LSR)

· Široká detekcia 28 KRAS mutácií v exónoch 2, 3 a 4 

 

* Nie je k dispozícii na všetkých trhoch.

RUO = Len pre účely výskumu. Nepoužívať na diagnostické účely. LSR = Pre vedu a výskum. Nepoužívať na diagnostické účely. 


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-oncology-portfolio.html