cobas MRSA/SA Test

Rýchlejší než šíriaca sa infekcia

Infekcie spôsobené patogénmi Staphylococcus aureus (SA) a meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA) predstavujú kritickú hrozbu pre verejné zdravie. Test cobas MRSA / SA, určený pre systém cobas 4800, poskytuje inovatívne riešenie v podobe detekcie odchýlok SA vs. MRSA z jedinej vzorky nosového tampónu, čo poskytuje úsporu času a rýchlejšiu záchranu života pacienta. 

Vaše výhody


Výnimočný výkon

· Rýchla identifikácia kolonizovaných pacientov a zahájenie ďalších krokov

· Citlivosť a špecifickosť, ktorú dokáže priniesť len technológia PCR


Vyššia efetivita práce

· Šetrenie času vkladaním primárnych skúmaviek do prístroja

· Spustite súčasne MRSA / SA, Cdiff a HSV 1 a 2 vzorky v rovnakom systéme cobas c 4800

· Zjednodušenie interpretácie dát pomocou patentovaných, najmodernejších softvérových algoritmov


Automatizovaná efektivita

· Spustite 6 až 94 vzoriek súčasne pomocou najrýchlejšej PCR v reálnom čase


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-mrsa-sa-test.html