cobas HSV 1 a 2 Test

Prináša viac do ponuky detekcie pohlavne prenosných infekcií

Vzhľadom na extrémne odlišné výsledky týkajúce sa recidívy je nevyhnutné určiť, či pacient má vírus typu herpes simplex typu 1 alebo typu 2. Test cobas HSV 1 a 2, ktorý funguje na systéme cobas® 4800, ponúka mimoriadnu citlivosť a poskytuje spoľahlivé odpovede, ktoré vedú k optimálnej liečbe a manažmentu pacientov.


Vaše výhody


Spoľahlivosť

· Robustná detekcia dvoch cieľov amplifikuje dve odlišné oblasti na každom z genómov HSV-1 a HSV-2

· Optimalizovaná citlivosť a špecifickosť

· Spoľahlivé výsledky v prípade objavenia sa nových kmeňov HSV


Redukcia času stráveného pri prístroji 

· Stačí vložiť primárne skúmavky so vzorkou do systému cobas® 4800 a ste pripravení odísť


Bezkonkurenčná flexibilita

· Spustite len 6 alebo až 94 vzoriek

Spúšťajte rôzne testy a spracujte rôzne typy vzoriek súčasne


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-hsv-1-and-2-test.html