cobas Cdiff Test

Správny výsledok na prvýkrát

Infekcia Clostridum difficile (C. difficile) je hlavnou príčinou hnačky v zdravotníckych zariadeniach. Pomocou rýchlej detekcie Cdiff vo vzorkách pacientov s stolicami poskytuje test cobas® Cdiff, ktorý sa vykonáva na systéme cobas 4800, presné informácie o včasnej liečbe a prevencii.

Vaše výhody


Výnimočný výkon

· Selektívna detekcia špecifického génu toxínu Cdiff priamo zo vzoriek stolice pomocou PCR v reálnom čase

· Automatické generovanie robustných výsledkov pomocou patentovaných, najmodernejších algoritmov

· Detekcia prítomnosti 31 Cdiff toxino-typov a 20 ribotypov


Dôvera vo výsledky 

· Nižšia miera inhibície minimalizuje invaliditu a potrebu opakovaného testovania, čo vedie k zefektívneniu nákladov

· Zníženie možnosti pre vznik chyby


Bezkonkurenčná flexibilita

· Spustite len 6 alebo až 94 vzoriek

· Spúšťajte rôzne testy a spracujte rôzne typy vzoriek súčasne


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-cdiff-test.html