cobas 4800

Pracuje podľa vašich predstáv

Systém cobas® 4800 ponúka najmodernejšiu, plne automatizovanú prípravu vzoriek, amplifikáciu / detekciu prostredníctvom PCR v reálnom čase, ľahko použiteľný softvér pre viacero typov vzoriek a rozširujúce sa portfólio ponuky testov.

Pozostáva z prístroja cobas x 480 určeného pre prípravu vzoriek prostredníctvom extrakcie nukleových kyselín a pipetovania PCR reakcie, a prístroja cobas z 480, analyzátora PCR v reálnom čase.

Analyzátor cobas z 480 je tiež dostupný ako samostatný systém a môže byť použitý pre sledovanie parametrov v oblasti onkológie: BRAF, NRAS, KRAS, PIK3CA, a EGFR.


Vaše výhody
 

Efektivita práce

· Flexibilné a efektívne používanie primárnych a sekundárnych skúmaviek na palube prístroja

· Súčasné spustenie až troch rôznych typov testov pre rýchlejšie získanei výsledkov

· Scalability on each and every test through flexible run sizes

· Škálovateľnosť každého testu prostredníctvom flexibility čo do veľkosti behu a počtu vzoriek


Konsolidované menu

· Široké a rozširujúce sa menu testov pre IVD a LDT testovanie na jedinom prístroji


Spoľahlivosť výsledkov

· Fyzikálne a chemické merania zaručujú dôveryhodné výsledky

· Istota vo výsledkoch validáciou každého testu

· Automatizovaná interpretácia výsledkov PCR eliminuje subjektivitu


Vlastnosti produktu
 

· ​Spracuje až 376 vzoriek za 10 hodín

· Obojsmerné pripojenie k systému LIS

· Ľahko ovládateľný softvér


· Automatizovaná interpretácia výsledkov 


Paralelné spracovanie vzoriek ponúka flexibilitu pre rôzne typy testov a vzoriek súčasne: 

· cobas® Cdiff: Stool

· cobas® MRSA/SA: Nasal

· cobas® HSV1/2: Anogenital lesions

· cobas® HIV-1: Plasma

· cobas® HCV: Plasma & Serum

· cobas® HCV-GT: Plasma & Serum

hcv