MagnaPure 96

Objavte Vaše správne riešenie

Začnite s istotou a zvyšujte efektivitu práce pomocou manuálnych, či automatizovaných riešení od spoločnosti Roche. Použite nižšie uvedenú tabuľku ako sprievodcu extrakciou nukleových kyselín.

Počet vzoriek: 1- 96 vzoriek v behu

Dĺžka izolácie: 1 hodina

Vstupný materiál: Celková krv, plazma, sérum, bunkové kultúry, tkanivo, telesné tekutiny, Čerstvé, zmrazené a FFPE* tkanivo, stery, stolica, sputum

Izolovaný typ nukleovej kyseliny: Genomická a bakteriálna DNA, Virálna DNA/RNA, Plazmidová DNA a celková RNA


MagNA Pure 24 a MagNA Pure 96 Systémy sú pre vitro diagnostické účely. *Dostupné aktuálne iba na MagNA Pure 96 Systémoch