Molekulárna diagnostika

Roche Molecular Diagnostics                  

Spoločnosť Roche si Vám s potešením dovoľuje predstaviť nové globálne webové stránky Roche molekulárnej diagnostiky navrhnuté s ohľadom na potreby používateľov. Odkaz na tieto stránky sa nachádza vyššie.
Redizajn stránok prináša novú kapitolu "Diseases" (Ochorenia), ktorá sa nachádza v primárnej navigácii. Tá ponúka jedinečnú možnosť prehliadania širokého diapazónu stanovení (virológia, krvný skríning, HPV, genóm a onkológia, mikrobiológia a sexuálne prenosné infekcie) v spojitosti s jednotlivými ochoreniami.     

Kontakt pre SR: Kontaktný formulár
Tel.: +421 2 57 10 36 80
E-mail: [email protected]