9180 Electrolyte Analyzer

9180 Electrolyte Analyzer je určený na rýchle a presné meranie celého spektra krvných elektrolytov v laboratóriu aj v režime point of care. Šesť elektród analyzátora 9180 meria nátrium, kálium, chloridy, ionizované kalcium a lítium využívajúc referenčnú elektródu. Jeho elektródy sú vymeniteľné, pre všetky konfigurácie sa používa jeden SnapPak, má ekonomický režim standby a uzavretý kontajner na odpad.