Analyzátory krvných plynov a elektrolytov

 Firma Roche má viac ako 40 rokov skúseností s analyzátormi krvných plynov a je schopná ponúknuť nemocniciam a nemocničným sieťam s integrovanými riešeniami v oblasti analýzy krvných plynov plnohodnotnú reťaz riešení od špičkových prístrojov, reagencií, cez dodávku kontrolných materiálov až po technickú a technologickú podporu. Okrem toho ponúkame (aj v kombinácii s cobas IT 1000 application) silný nástroj cobas bge link softvér na diaľkové ovládanie, kontrolu a riešenie problémov, ktorý môže na tieto účely využívať POCT koordinátor priamo zo svojho pracoviska. Spoľahlivosť prístrojov a možnosti ich diaľkového ovládania a servisnej kontroly ich priamo predurčujú pre nasadenie vyžadujúce maximálnu spoľahlivosť a prevádzkovú dostupnosť všetkých 17 kritických parametrov vyžadovaných klinikmi v čase do dvoch minút pri lôžku pacienta (O2, pO2, pH, Na+, K+, Ca2+, Cl-, hematokrit, hemoglobín, glukóza; laktát; urea, bilirubín). Všetky tieto parametre klinickí špecialisti neustále potrebujú pre svoje závažné rozhodnutia, na ktoré majú často iba sekundy.

Základná ponuka pozostáva z nasledovných prístrojov a programového vybavenia:

cobas b 121 POC system

Je určený pre užívateľov nevyžadujúcich analýzu metabolitov a CO-oximetriu. cobas b 121 POC system je platformou pre analýzu krvných plynov dostupnou s tHb/sO2 aj bez týchto parametrov. Je to rýchly, malý, robustný a spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi nárokmi na údržbu. Disponuje vysokým štandardom manažmentu dát a prístroja samotného na diaľku, čím sa stáva skvelou možnosťou pre laboratórium aj pre využitie na úrovni Point of Care. Dodáva sa vo verzii cobas b 121 system a cobas b 121 system, ktorý nemá možnosť pripojenia modulu Auto QC.

cobas b 221 POC system

Je to multiparametrický analyzátor krvných plynov, elektrolytov, CO-oximetrie a metabolitov poskytujúci komplexnú informáciu o stave kritického pacienta. Rýchle výsledky, ľahká ovládateľnosť a minimálne nároky na údržbu robia z neho ideálny nástroj umožňujúci rýchle rozhodovanie v kritických momentoch terapie.

cobas b 123 POC system

Nová platforma, ktorá bude komerčne uvedená na trh v budúcom roku. Konštruovaná pre maximálnu jednoduchosť pri obsluhe (podporenú grafickými informáciami pre obsluhu) a minimálne nároky na údržbu pri súčasnej vysokej spoľahlivosti. Modularita konštrukcie zaručuje široké uplatnenie pri rôznych spektrách nárokov.

cobas bge link softvér

cobas bge link softvér (v minulosti OMNILINK solution) je riešenie poskytujúce možnosť diaľkového monitorovania, ovládania a okamžitého zisťovania aktuálneho stavu prístrojov cobas b 121 POC system, cobas b 221 POC system a Roche OMNI cez prepracované grafické rozhranie. Nadväzuje na cobas IT 1000 application.

Roche 9180 – analyzátor elektrolytov

Multiparametrický analyzátor elektrolytov je určený pre centrálne laboratórium alebo POC uplatnenie. Flexibilné riešenie dané viacerými možnosťami pre analýzu rôznych elektrolytov a kazetovým systémom ideálne využiteľné pre vysoké aj nízke výkony.

Na začiatok stránky