Rad analyzátorov cobas® 6000

Séria analyzátorov cobas® 6000 je modulárna platforma, ktorá umožňuje zostaviť rôzne výkonové stupne. Ponúka na mieru šité riešenia pre klinickú chémiu a imunochémiu. Základnými prvkami sú:  podávač vzoriek, ovládacie počítače, cobas c501, cobas e601.

Charakteristika

Podávač vzoriek a ovládací počítač

 • modul na kontinuálne vkladanie a vykladanie vzoriek
 • kapacita 600 vzoriek/hod.
 • statimový port
 • možnosť automatickej kontroly kvality
 • automatický rerun a automatické riedenie
 • dotyková obrazovka
 • automatický download

cobas c501

 • modul pre klinickú chémiu
 • princíp merania - fotometria
 • ISE (K+, Na+, Cl-)    
 • 86 fotometrických aplikácií
 • sérové indexy
 • HbA1c z plnej krvi
 • výkon až do 1 000 výsledkov/hod
 • 60 kanálov
 • automatické dokladanie reagencií počas chodu systému
 • detekcia zrazeniny a hladiny
 • bezkontaktné ultrazvukové miešanie
 • objem pipetovanej vzorky 1,5 – 35 μl
 • 12 vlnových dĺžok od 340 do 800 nm

cobas e601

 • imunochemický modul         
 • princíp merania: elektrochemiluminiscencia (ECL)
 • výkon 170 výsledkov/hod.
 • 60 aplikácií a 25 kanálov
 • detekcii zrazeniny a hladiny
 • reakčné časy 9,18 a 27minút
 • šaržová dvojbodová rekalibrácia
 • objem pipetovanej vzorky 10-50 ul
 • veľké meracie rozsahy
 • výborná stabilita reagencií
 • vysoký stupeň štandardizácie