Rad analyzátorov cobas® 4000

Modulárnu platformu cobas®  4000 tvoria dva samostatné analyzátory: cobas c311 a cobas e411

Charakteristika analyzátora cobas® c311

 • sérové indexy
 • typ vzorky S,P,U,CSF, Supernatant
 • STAT funkcia – definovateľné pozície, 108 vzorkových pozícií + 2 premývacie pozície
 •  hladinový detektor
 • detekcia zrazeniny
 •  automatické riedenie vzorky
 •  možnosť definovania rôznych vzorkových skúmaviek
 • ultrazvukové miešanie - bezkontaktné
 • spotreba vody 12l/hod.
 • 86 fototometrických aplikácií - + 3 ISE, indikácia 3 sérových indexov, 8 kalkulovaných testov
 • ISE – Na, K, Cl
 •  manuálne nakladanie a vykladanie reagencií - cobas c kaziet
 • aplikácia HbA1c z plnej krvi –  bez manuálnej intervencie
 •  reakčný disk – 66 meracích kyviet – teplota 37°C
 • fotometer – 12 vlnových dĺžok od 340 do 800 nm
 • mono a bichromatické meranie
 • 42 pozícií pre cobas c kazety – chladené
 • fotometrická / ISE analytická jednotka
 •  max. výkon: 300 testov/hod. (fotometrické testy),  450 testov/hod. ( ISE testy )
 • reakčný čas 3 - 10 min. 
 • objem pipetovanej vzorky 1,0 – 35μl        

Charakteristika analyzátora cobas® e411

 • samostatný imunochemický stolný analyzátor       
 • princíp merania: elektrochemiluminiscencia (ECL)
 • výkon 85 výsledkov/hod.
 • 18 kanálov
 • detekcii zrazeniny a hladiny
 • reakčné časy 9,18 a 27minút
 • statimový port
 • dotyková obrazovka
 • šaržová dvojbodová rekalibrácia
 • objem pipetovanej vzorky 10-50 ul
 • veľké meracie rozsahy
 • výborná stabilita reagencií
 • vysoký stupeň štandardizácie