Rad modulárnych analyzátorov cobas® 8000

Analyzátory cobas® 8000 sú modulárnou platformou, ktorá umožňuje zostaviť výkonné linky pre klinickú chémiu a imunochémiu. Stavebné jednotky:  podávač vzoriek, ovládacie počítače, ISE modul, cobas c502/701/702,  cobas e602, data manager, sample buffer modul.

Charakteristika

Podávač vzoriek a ovládacie počítače

 • modul na kontinuálne vkladanie a vykladanie vzoriek
 • kapacita 1000 vzoriek/hod.
 • statimový port
 • možnosť automatickej kontroly kvality
 • automatický rerun a automatické riedenie
 • dotyková obrazovka
 • automatický download

ISE modul

 • sodík, draslík, chloridy        
 • 900 alebo 1800 testov/hod.
 • ISE vzorková ihla s detekciou zrazeniny

cobas c502

 • stanovenie klinickej chémie, homogénne imunoanalýzy, HbA1c (meranie z plnej krvi)
 • výkon až 600 testov/hod.
 • 60 reagenčných kanálov
 • vkladanie reagencií počas prevádzky
 • integrita vzorky zaručená pomocou sérových indexov, detekcie zrazeniny a detekcie hladiny
 • bezkontaktné ultrazvukové miešanie

cobas c701, c702

 • modul pre klinickú chémiu
 • princíp merania - fotometria
 • výkon  2 000 testov/hod.
 • 70 kanálov
 • 2 vzorkové a 4 reagenčné ihly
 • 86 fotometrických aplikácií
 • sérové indexy
 • HbA1c z plnej krvi
 • vkladanie reagencií počas prevádzky
 • detekcia zrazeniny a hladiny
 • bezkontaktné ultrazvukové miešanie
 • objem pipetovanej vzorky 1,5 – 35 μl
 • 12 vlnových dĺžok od 340 do 800 nm
 •  cobas c702 modul má  naviac podávač pre 10 kaziet

cobas e602

 •  imunochemický modul
 • princíp merania: elektrochemiluminiscencia (ECL)
 • výkon 170 výsledkov/hod.
 • 100 aplikácií a 25 kanálov
 • detekcii zrazeniny a hladiny
 • reakčné časy 9,18 a 27minút
 • šaržová dvojbodová rekalibrácia
 • objem pipetovanej vzorky 10-50 ul
 • veľké meracie rozsahy
 • výborná stabilita reagencií
 • vysoký stupeň štandardizácie