Analyzátor cobas c 111

Základný popis

Systém cobas c 111 je kompaktný stolový analyzátor určený pre efektívnu automatizáciu malých a veľmi malých klinických laboratórií s požadovaným výkonom do 80 vzoriek/deň. Analyzátor cobas c 111 sa dodáva voliteľne s ISE alebo bez ISE jednotky a predstavuje profesionálne riešenie pre rôzne požiadavky.

Systém cobas c 111 je kombináciou overených riešení z väčších klinicko-biochemických systémov firmy Roche:

 1. zložiek analytického hardvéru COBAS INTEGRA®
 2.  základnej klinickej biochémie s pridanými inovatívnymi parametrami rovnakých reagencií/aplikácií ako v systéme COBAS INTEGRA® a čiastočne cobas® 6000 analyzer series
 3.  IT riešení (napr. PSM alebo aplikácia cobas IT 1000)
 4. štandardného rozhrania (napr. ASTM) pre pripojenie k externému počítaču


Dodávané konfigurácie cobas c 111

 1.  základný analyzátor pre fotometrické merania
 2.  s voliteľnou jednotkou ISE pre fotometrické merania a merania elektrolytov

Analyzátor dodaný v základnom vyhotovení môže byť jednoducho doplnený o voliteľnú ISE jednotku priamo v laboratóriu.

Systém cobas c 111 ponúka v jednom disku na palube 27 pozícií pre reagencie a je možné použiť až 8 reagenčných diskov. Väčšinou 1 test potrebuje 2 pozície, čo znamená, že jeden disk môže na palube obsahovať maximálne 13 dvoj–reagenčných a 1 jedno-reagenčný test. Okrem toho, ISE jednotka, používajúca režim indirect, poskytuje 3 merania so 6 aplikáciami (sérum/plazma a moč). On-line pripojenie k ostatným klinicko-biochemickým analyzátorom Roche pomocou PSM alebo cobas IT 1000 vytvára plnohodnotné a komplexné riešenie pre malé a veľmi malé laboratóriá.

Kľúčové vlastnosti systému cobas c 111

 • kompaktný systém ponúkajúci produkty špičkovej kvality Roche aj pre malé a veľmi malé laboratóriá;
 • systém cobas c 111 má na palube 27 reagenčných kanálov pre max. 13+1 meraní a 3 ISE. Na rozšírenie počtu kanálov je možné použiť ďalšie reagenčné disky;
 • skutočná možnosť STAT vyšetrení: Urgentné vzorky môžu byť kedykoľvek počas rutinných meraní umiestnené do analyzátora (k dispozícii je 8 pozícií) a do spracovania sú zaradené v nasledujúcom pipetovacom cykle;
 • identifikácia reagencií aj vzoriek pomocou čiarového kódu;
 • inštalácia nových/vylepšených konfigurácií metód cez čiarový kód;
 • 35 parametrov/aplikácií overenej kvality, výsledky sú identické s väčšími systémami Roche;
 • detekcia hladiny a ochrana proti prenosu (intenzifikovaná premývacia procedúra) zaisťujúca integritu výsledkov;
 • nárazový senzor u vzorkovej/reagenčnej ihly zaisťujúci systémovú integritu a nízky mŕtvy objem vzorky;
 • minimálny čas potrebný na inštaláciu systému a zaškolenie obsluhy (1 deň). Jednoduchý upgrade na systém vybavený voliteľnou ISE jednotkou priamo v laboratóriu zabezpečuje flexibilitu zmeny konfigurácie analyzátora podľa požiadaviek používateľa;
 • pripojiteľnosť k externému PC pomocou protokolu ASTM.

Výhody pre používateľa

Efektívnosť v rutinnej prevádzke

Vysokokvalitné reagencie a používaná technológia dostupná pre malé laboratóriá. Rovnaké výsledky ako z veľkých analyzátorov, čím sa cobas c 111 stáva optimálnou voľbou pre satelitné a urgentné laboratóriá zapojené v laboratórnych sieťach vybavených v centrálnom laboratóriu veľkými analyzátormi Roche.

 • Stabilita reagencií na palube analyzátora je pre väčšinu parametrov 4 týždne. Systém sa vyznačuje vysokou stabilitou kalibrácií (približne 80% všetkých reagencií vyžaduje kalibráciu iba jedenkrát pri používaní jednej šarže).
 • Reagenčný koncept s malým objemom súpravy 4x100, resp. 2x100 meraní (niektoré parametre 4x50, resp. 2x50), čo vytvára ideálne podmienky pre použitie v segmente malých laboratórií;
 • Kompletné menu pre základné vyšetrovanie vrátane niektorých inovatívnych parametrov ako HbA1c whole blood, CRP.
 • Kontinuálne vkladanie vzoriek počas práce analyzátora.
 • Systém cobas c 111 môže byť jednoducho pripojený k ďalším systémom pomocou PSM a cobas IT 1000.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

 • Náväznosť výsledkov zaistená výrobcom na úrovni požiadaviek EÚ: konformita reagencií s IVD a FDA
 • Integrita výsledkov zaistená detekciou hladiny a ochranou proti prenosu
 • Priebežné hodnotenie kvality je graficky farebne zobrazené pre každý sledovaný paremeter

Základná technická špecifikácia cobas c 111

 • fotometrická / ISE jednotka
 • max. výkon: do 85 meraní/h (fotometrické merania)
                     do 100 meraní/h (fotometrické a ISE merania)
 • Typy vzoriek: sérum, plazma, moč, plná krv (HbA1c)
 • 27 pozícií pre reagencie, chladené na 6-10°C
 • 35 fotometrických parametrov + 3 ISE
 • aplikácia pre stanovenie HbA1c z plnej krvi
 • 20 ml reagenčné nádobky UNISYS
 • 60 jednorazových reakčných kyviet na palube
 • 8 pozícií pre vzorky kontinuálne dokladateľné
 • funkcia STAT
 • 5 – 10 minít trvá fotometrické meranie, 2 minúty ISE
 • detekcia hladiny a snímač nárazu ihly na dno skúmavky
 • extra premývacie cykly na obmedzenie prenosu
 • identifikácia reagencií a vzoriek čiarovým kódom
 • 5.7´´ farebná dotyková obrazovka
 • termotlačiareň (112 mm)
 • spotreba vody približne 10ml/meranie

Ponuka parametrov

V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad dostupných parametrov systému cobas c 111

Substráty Enzýmy Proteíny
Albumin Glucose ALP CRP
Ammonia Lactate ALT/GPT CRP High sensitive
Bicarbonate Magnesium Amylase-tot. HbA1c whole blood
Billirubin total Phosphorus Amylase-pancr. Albumin urine TQ
Billirubin direct Total Protein AST/GOT D-Dimer
Calcium Triglycerides CK  
Cholesterol Urea/BUN CK-MB  
HDL-Cholesterol Uric Acid GGT Elektrolyty
LDL-Cholesterol Iron LDH Potassium
Creatinine enz   Lipase Sodium
Creatinine Jaffe     Chloride

Na začiatok stránky