Cieľom produktov Roche POC je pomáhať zdravotníckym pracovníkom i pacientom dosiahnuť lepšie klinické a zdravotno-ekonomické výsledky. Roche POC dodáva robustné, ľahko použiteľné a prepojiteľné prístroje pre prácu mimo centrálneho laboratória. Umožňuje dostupnosť okamžitých výsledkov. Tie vedú k rýchlejšiemu rozhodovaniu o liečbe, a to ako v rámci nemocnice, tak aj mimo nej.

Dodávame riešenia, ktoré napĺňajú klinickú potrebu rýchlych a presných výsledkov testov v mieste, kde sú potrebné. Okrem prístrojov určených na ambulantný monitoring ponúkame aj prístroje určené pre použitie samotným pacientom, pričom je možné ich predpísať.

 

CoaguChek INRange

 

Prístroj na samotestovanie INR, určený pre pacientov. Existuje možnosť predpísania prístroja lekárom – kardiológom, kardiochirurgom, angiológom, hematológom

 

Čo musí obsahovať SPRÁVA od OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA:

 1. meno, priezvisko pacienta, poisťovňa
 2. popis anamnézy, od kedy je na antikoagulačnej liečbe
 3. verifikácia doživotnej liečby - číslo diagnózy
 4. dátum poslednej kontroly s výsledkom INR, odporúčané terapeutické rozpätie
 5. odporučenie na selfmonitoring s odôvodnením, napr. dobrá compliance, ťažký odber zo žily, diabetes, imobilný atď.

 

Čo sa posiela do POISŤOVNE:

 1. správa od ošetrujúceho lekára
 2. certifikát o zaškolení pacienta
 3. lekársky poukaz na prístroj, podpísaný lekárom i pacientom

 

Kam sa zasielajú poukazy:

 • kód poisťovne 25    Poistencov VšZP zasielať na:

                                Generálne riaditeľstvo VšZP, a.s.
                                riaditeľ sekcie Stratégie a politiky zdravia 
                                Mamateyova 17, P. O. Box 41
                                850 05 Bratislava 55

 • kód poisťovne 27     Poistencov ZP Union zasielať na:

                                 Úsek revíznych a zdravotných činností 
                                 Bajkalská 29/a 
                                 821 08 Bratislava

 • kód poisťovne 24     Poistencov ZP Dôvera zasielať na:

                                 jednotlivé pobočky podľa trvalého pobytu poistenca

 

 

CoaguChek XS - Ambulantný monitoring

Testovanie v mieste starostlivosti (POCT) je porovnateľné s laboratórnym testovaním pri meraniach INR, pokiaľ ide o presnosť 1-3 a presnosť 3-6 výsledkov a klinickú zhodu v rozhodnutí o dávkovaní VKA. 3,6,7 Systémy CoaguChek ponúkajú holistické riešenie, ktoré Vám môže pomôcť zlepšiť kvalitu starostlivosti, spokojnosť pacientov a efektívnosť pracovného toku.


POCT môže pomôcť zefektívniť správu antikoagulácie a zvýšiť efektivitu práce oproti bežnej starostlivosti tým, že poskytuje: 

Kratšie návštevy ambulancie13-15

Znížené pracovné zaťaženie9,14

Rýchlejšie klinické rozhodnutia vrátane okamžitej úpravy dávky na mieste

 

Zlepšiť starostlivosť a spokojnosť pacientov

Pacienti liečení POCT dosiahli v terapeutickom rozmedzí vyšší čas a menej hodnôt mimo rozsahu v porovnaní s pacientmi liečenými obvyklou starostlivosťou.18-20

 

 

Výsledkom je:

Menej komplikácií spojených s liečbou9,21

Menej hospitalizácií a návštev pohotovosti9,21

Zlepšená spokojnosť pacientov13

 

 

Referencie:

1. Bonar et al. (2015). Semin Thromb Hemost 41, 279–286

2. Plesch et al. (2008). Thromb Res 123, 381–389.

3. Christensen et al. (2012). J Thromb Haemost 10, 251–60 

4. Meneghelo et al. (2015). Int J Lab Hematol 37, 536–543

5. Plesch et al. (2009). Int J Lab Hematol 31, 20–5 

6. Dillinger et al. (2016). Thromb Res 140, 66–72

7. Colella et al. (2012). Blood Coagul Fibrinolysis 23, 172–174

8. Larsson et al. (2015). Ups J Med Sci 120, 1–10

9. Wurster & Doran. (2006). Dis Manag 9, 201–209

10. Rudd & Dier. (2010). Pharmacotherapy 30, 330–338

11. Shaw et al. (2014). Int J Pharm Pract 22, 397–406

12. Gubala et al. (2012). Anal Chem 84, 487–515

13. Kong et al. (2008). Ann Hematol 87, 905–910

14. Fernholm & Hermansson. (2015). BMJ Qual Improv Rep 4, pii: u208905.w3692

15. Kasinathan et al. (2016). OALib J 3, e242281

16. Smith et al. (2012). Am J Med Sci 344, 289–293

17. Richter et al. (2016). Ann Pharmacother 50, 645–648

18. Harrison et al. (2015). Int J Pharm Pract 23, 173-181

19. Okuyama et al. (2014). Circ J 78, 1342–1348

20. Mearns et al. (2014). Thromb J 12, 14

21. Karlsson (2016). BMJ Qual Improv Rep 5, pii: u211003.w4421

22. Chan et al. (2006). Br J Clin Pharmacol 62, 601–609

23. Thompson et al. (2009). Pharm Pract (Granada) 7, 213–217

24. Health Quality Ontario. (2009). Ont Health Technol Assess Ser 9, 1–114

25. Claes et al. (2006). Value Health 9, 369–376  

26. Gerkens et al. (2012). J Thromb Thrombolysis 34, 300–309