Dáta môžu zmeniť váš život - a pravdepodobne už aj zmenili

Čo sú to dáta? Ako dokážu zlepšiť a zachrániť životy? Prečo na nich záleží nielen počas krízy COVID-19 ale aj po nej?

Vbežnom rozhovore stačí spomenúť slovo „dáta“ a zrak niektorých ľudí sa automaticky odvráti. Predstavujú si nekonečné čísla, štatistiky a detaily príliš veľké a zložité na to, aby ich bolo možné pochopiť. Majú pravdu - podstatou údajov sú fakty a čísla, súbor kvalitatívnych a...

...už sme vás odradili?

Poďme na to jednoduchšie. V našom každodennom živote dokážu dáta pomôcť mestám sledovať štatistiky vozidiel a nehôd, mapovať alternatívne trasy a doslova vás dostať z dopravnej zápchy. Údaje môžu pomôcť aj vášmu lekárovi rýchlejšie identifikovať vzniknutý problém a ponúknuť mu účinnejší liečebný postup pri chorobách, akými je napríklad rakovina.

Individuálny prístup

Zmysluplnou kombináciou obrovských množstiev faktov a čísel, ktoré sa nazývajú dáta, vznikajú cenné zdroje analytických informácií. Tie nám pomáhajú dozvedieť sa viac o chorobách a o tom, čo ich spôsobuje. Získané poznatky môžu zlepšiť diagnostiku alebo pomôcť pri vývoji nových liekov. Vďaka nim vieme napríklad presnejšie určiť ohnisko COVID-19 alebo predpovedať ďalšiu pandémiu - a dokonca jej zabrániť.

V súčasnosti stále hľadáme potenciál údajov a schopnosť umelej inteligencie zhromažďovať, upravovať, analyzovať údaje a transformovať ich na silné zdroje, ktoré môže zlepšiť a zachrániť životy ľudí. V Roche využívame silu dát na pokrok súčasnej a najmä budúcej zdravotnej starostlivosti založenej na individuálnom prístupe k pacientovi.

Sila dát v pandémii

V októbri sa spoločnosť Roche stala prvou spoločnosťou, ktorá poskytla výsledky klinických štúdií organizácii International COVID-19 Alliance and Workbench, koordinovanej platforme, ktorá pomáha výskumníkom získať prístup k údajom a urýchliť vývoj liečby.

Roche je priekopníkom v zdieľaní zoskupených údajov od pacientov vo fáze 3 s pneumóniou COVID-19, pretože počas pandémie je včasné a transparentné zdieľanie informácií, v prípade údajov z klinických štúdií, zásadné. „Zdieľanie údajov z klinických skúšok umožňuje všetkým výskumným pracovníkom skúmajúcich COVID-19 spoločne sa učiť v reálnom čase, aby boli prínosom pre pacientov, ktorí momentálne trpia,“ hovorí Michelle Rohrerová, vedúca regulačného orgánu pre vývoj produktov spoločnosti Roche v San Franciscu.

Globálne údaje, lokálne odpovede

Napríklad Roche Canada vytvorila Data Science Coalition, skupinu rovnako zmýšľajúcich verejných a súkromných organizácií so spoločným poslaním a víziou prinášať použiteľné informácie COVID-19 pacientom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prvej línii, inštitúciám, dodávateľským reťazcom a vládam po celom svete. Spoločnosť Roche Canada taktiež spustila Centrum excelentnosti pre umelú inteligenciu Roche na konci roku 2020. Je prvým centrom spolupráce, ktoré kombinuje odborné znalosti všetkých troch národných inštitútov umelej inteligencie v Kanade s cieľom dosiahnuť digitálnu transformáciu v zdravotníctve, optimalizovať a znížiť náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zlepšovať zdravotné výsledky a rýchlo reagovať na výzvy.

Fanny Sie a koalícia Data Science Coalition vedú úsilie spoločnosti Roche na využitie sily dát.
Existuje veľa nejasností v tom, čo je umelá inteligencia a čo môže robiť, ale vo svojej podstate je to spôsob, ktorý nám pomáha pri rozhodovaní.
Fanny Sie
Strategic Healthcare Partner, AI and Digital Health, Roche Canada

V Roche sme presvedčení, že svet môže zvíťaziť v boji proti COVID-19 zdieľaním poznatkov a údajov o zdravotnej starostlivosti s cieľom lepšie informovať o starostlivosti o pacientov a rozhodovaní v systéme zdravotnej starostlivosti.

M-SK-00000601

Published undefined

please be aware that you are leaving this website.