Ochrana osobných údajov

Firma Roche v plnej miere rešpektuje Zákon č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov, preto, ak máte záujem, aby bolo Vaše CV začlenené do našej databázy, v závere prosím uveďte nasledovné: „Týmto dávam súhlas spoločnosti Roche Slovensko, s r.o. na spracovanie, správu a archiváciu mojich osobných údajov uvedených v životopise po dobu 12 mesiacov, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov“.

Aj v prípade, že momentálne pracujete pre inú spoločnosť a máte záujem o spoluprácu s nami, garantujeme Vám, že Vaša žiadosť bude považovaná za dôvernú.

Avšak musíme Vás upozorniť, že nemôžeme garantovať ochranu telekomunikačného prenosu online korešpondencie , ktorá je určená výlučne pre našu spoločnosť.

please be aware that you are leaving this website.