Obchodní partneri - Reklamačný formulár

Prílohy zasielajte na e-mailovú adresu bratislava.logistics@roche.com

Reklamáciu možno uplatniť v zmysle platného Reklamačného poriadku.

Interné číslo Roche (pridelí logistika).

Tento formulár neslúži na nahlasovanie nežiaducich účinkov. V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok, riaďte sa informáciami na nasledovnom linku. Nahlasovanie nežiaducich účinkov

300 characters left
300 characters left
300 characters left
300 characters left
Prílohy zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]

please be aware that you are leaving this website.