Zverejnenie prevodov hodnôt
EFPIA_Report_SK_final.pdf

EFPIA_Report_EN_final.pdf

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2015 je TU

EFPIA_Report_SK_2016.pdf

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2016 je TU

EFPIA_Report_SK_2017.pdf

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2017 je TU

EFPIA_Report_SK_2018.pdf

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2018 TU

EFPIA_Report_SK_2019.pdf

Self-certification letter

Podrobná metodika aplikácie Etického kódexu spoločnosťou Roche Slovensko pre rok 2019 TU

Roche v plnej miere podporuje , aby bol vzťah medzi farmaceutickým priemyslom na jednej strane a odborníkmi z oblasti medicíny a zdravotníckymi organizáciami na druhej strane čo najlepšie pochopený pacientmi, zástupcami odbornej verejnosti, médiami a aj verejnosťou.

Práve odborníci z oblasti medicíny, zdravotnícke organizácie a spoločnosti ako Roche - vysoko angažované vo výskume a vývoji, sa spoločným úsilím snažia porozumieť rôznym typom ochorení a priniesť pacientom novú, inovatívnu liečbu, ktorá im umožní dlhšie a kvalitnejšie žiť.

Rovnako ako v akomkoľvek inom odvetví považujeme za spravodlivé a adekvátne, aby bolo úsilie odborníkov z oblasti medicíny ako aj zdravotníckych organizácii primerane kompenzované. Do tejto spolupráce totiž vkladajú svoje odborné vedomosti, skúsenosti a venujú jej svoj čas.

Sme si vedomí potenciálneho konfliktu záujmov na oboch stranách a preto vítame možnosť transparentne informovať o prevode hodnôt na odborníkov z oblasti medicíny a na zdravotnícke organizácie (vrátane nemocníc, univerzít a vedeckých pracovísk).

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prevody hodnôt, ktoré spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. realizovala odborníkom v oblasti medicíny a zdravotníckym organizáciám na Slovensku v roku 2015. Štruktúra zobrazovaných údajov je v súlade s požiadavkami EFPIA Etického kódexu.

Viac informácii o Etickom kódexe nájdete TU

Objavte viac

please be aware that you are leaving this website.