H&E

Symphony_pic.jpg


· Technológia individuálneho farbenia H & E

· Plne automatizovaný system pre H & E farbenie od sušenia skla po prikrývanie

· Eliminácia škodlivého xylénu a alkoholu z procesu H & E