Modul cobas c 501

modul_cobas_c_501_a_core_unit

Základný popis

  • ISE: kálium, nátrium, chloridy
  • homogénna imunotechnológia
  • HbA1c merateľné z plnej krvi
  • výkon až do 1000 výsledkov za hodinu
  • 60 priamo dostupných parametrov
  • automatická výmena reagencií počas práce systému
  • bezkontaktné ultrazvukové miešanie
  • detekcia zrazeniny