Workflow

VANTAGE softvér

· Riešenie pracovného postupu v laboratóriu od prípravy vzorky až po monitorovanie štatistiky

· Sledovanie  vzoriek a sledovanie laboratórnej aktivity s cieľom zabezpečiť kvalitu a kontinuitu

· Konzultácia laboratórnych pracovných postupov k optimalizácii procesov