Plnoautomatické systémy pre farbenie IHC/ISH

Dosiahnite vysoko kvalitné testy, ktoré sú konzistentné a reprodukovateľné, zlepšujú laboratórne pracovné postupy a efektívnosť testovania a umožňujú prístup ku prognostickej a prediktívnej diagnostike pomocou systémov VENTANA BenchMark. Systémy VENTANA BenchMark GX, BenchMark XT a BenchMark ULTRA - tieto systémy ponúkajú flexibilitu na spustenie akýchkoľvek testov vedľa seba, rozšírenie testovacieho menu o viac ako 250 testov na okamžité použitie a zlepšenie celkovej efektivity laboratória.

Pre viac informácií navštívte:
http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/ventana-benchmark-systems.html

Výhody

Plne automatizovaný systém

· Štandardizované IHC a ISH farbenie

· Zlepšenie kvality, laboratórnych pracovných postupov a efektivity testovania

 

Flexibilita

· Individuálne ovládané výhrevné podložky umožňujú používateľom bežať niekoľko testov vedľa seba pri použití rôznych protokolov

· Prispôsobiteľné časové a teplotné protokoly pre jednotlivé sklíčko


Optimálna kvalita

· Jednotlivé výhrevné podložky, tekuté krycie sklíčka a vzduchové vortexové mixéry poskytujú optimálne prostredie pre farbenie tkaniva

· Citlivé chemické detekcie a široké portfólio testov pripravených na okamžité použitie

Vylepšenie postupu práce v laboratóriu

· Optimalizujte výkonnosť laboratória vďaka jednotnému pracovnému toku

· Zvýšenie produktivity laboratória a zníženie počtu opakovaných testov

 

Funkcie systému BenchMark

Jedinečné a inovatívne technológie navrhnuté tak, aby poskytovali diagnostickú dôveru

· Jednotlivé výsuvné šuplíky BenchMark ULTRA

· Flexibilita protokolov vďaka individuálne nastaviteľnej teplote výhrevných podložiek

· Unikátne identifikačné číslo sklíčka a kompatibilita LIS s Ventana System Software 12.5

 

Systém BenchMark GX

· 20 pozícií pre sklíčka

· 25 pozícií pre reagencie

· Nízka až stredná výkonnosť (3000-5000 skiel/ročne)

· Malé rozmery, osvedčená automatizácia

 

Systém BenchMark ULTRA

· 30 výsuvných pozícií pre sklíčka

· Možnosť pridať alebo odstrániť zásobné roztoky a odpad bez prerušenia chodu prístroja

· 35 pozícií pre reagencie

· Kontinuálne spracovanie sklíčok s cieľom optimalizovať laboratórne pracovné postupy

· Vysoká výkonnosť (až 13 000 skiel/ročne)

 

LIS alebo VANTAGE softvér prepojenie

· Prepojenie viacerých systémov na jeden počítač alebo pridanie nového systému k už existujúcim

· Zdieľanie reagencií a protokolov vrámci všetkých prístrojov prostredníctvom softvéru Centrálneho spravovania

· Stiahnutie čísla prípadu a zadaných testov z LIS rovno do farbiaceho systému pre zmedzenie chýb pri zadávaní dát