Symphony

Symphony_pic.jpg

Prístroj SYMPHONY je farbiaci automat pre základné farbenie rezov hematoxylínom a eozínom. Symphony prináša do patologických laboratórií individuálne farbenie sklíčiek a plnú automatizáciu – od sušenia po prikrývanie.

Hlavné výhody systému SYMPHONY sú:

- individuálne spracovanie vzoriek

- použitie ready-to-use reagencií

- spracovanie vzoriek bez xylénu, pomocou roztoku SYMPHONY Clear

- minimálny výskyt krížovej kontaminácie medzi sklíčkami, ako výsledok použitia vždy nových reagencií na každom sklíčku

- intuitívna obsluha pomocou jednoducho ovládateľného SW a skutočná „walk-away“ automatizácia

- minimálny čas trvania zásahov operátora

- kapacita 500 skiel, výkon 160-200 skiel za hodinu

- prikrývanie sklíčiek  farbených rôznymi postupmi: HE, IHC, ISH a špeciálnych farbení